Tel. +48 59 84 72 626 Mapa dojazdu
 • magyar nyelvű változat
 • česká verze
 • versione italiana
 • русская версия
 • english version
 • standard hochdeutsch
 • wersja polska

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Informacja o Administratorze danych:
  Informujemy, że Administratorem Państwa Danych osobowych w postaci:
  • nazwy firmy
  • imienia i nazwiska
  • numeru NIP
  • adresu prowadzenia działalności
  • numeru telefonu
  • adresu e-mail

  Jest EKAGRO PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO- PRZEMYSŁOWE Mirosław Hanuszewicz 76-200 Krępa Słupska ul. Pogodna 23 NIP 839-040-62-04.

  Można skontaktować się z nami między innymi:
  • pod numerem telefonu : 59 847 26 26
  • pod adresem e-mail: biuro@ekagro.pl.

 2. Cele dla których będziemy przetwarzali Państwa dane:
  • wystawienie faktury Vat,
  • realizacja umowy zawartej z EKAGRO PRP Mirosław Hanuszewicz,
  • kontakt związany z realizacją umowy zawartej z PRP EKAGRO Mirosław Hanuszewicz,
  • marketingowych (formułowanie ofert handlowych ,informowanie o promocjach)

 3. Podstawa przetwarzania Państwa danych:
  • na cele wystawiania faktury Vat- wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  • na cele realizacji umowy zawartej z PRP EKAGRO Mirosław Hanuszewicz – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy ,której są Państwo stroną.
  • na cele kontaktu związanego z realizacją umowy i marketingowe – zgoda na ich przetwarzanie , którą Państwo wyrazili.

 4. Czas przez jaki będziemy przetwarzali (przechowywali) Państwa dane:
  • na cele wystawiania faktury Vat – 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin Płatności podatku związanego z umową zawartą z PRP EKAGRO Mirosław Hanuszewicz,
  • na cele realizacji umowy zawartej z PRP EKAGRO Mirosław Hanuszewicz - 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności związanego z umową zawartą z PRP EKAGRO Mirosław Hanuszewicz,
  • na cele kontaktu związanego z realizacją umowy i marketingowe – do czasu wycofania przez Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 5. Prawa, które Państwu przysługują:
  Maja Państwo prawo do:
  • żądania dostępu do danych – mają Państwo prawo zwrócić się do PRP EKAGRO Mirosław Hanuszewicz, które udzieli Państwu wszelkich informacji o Państwa danych,
  • żądania sprostowania danych – gdy Państwa dane są nieaktualne czy nieprawdziwe, po Państwa żądaniu dokonamy ich sprostowania,
  • żądania usunięcia danych – mają Państwo prawo zażądać usunięcia danych z naszych baz,
  • żądania ograniczenia zakresu przetwarzania –maja Państwo prawo żądania od nas usunięcia części danych ,żądania ograniczenia korzystania z nich do niektórych celów , czy żądania ograniczenia czasu , przez które dane będą przez nas przechowywane,
  • wycofania zgody na przetwarzanie przez Państwa danych osobowych w dowolnym momencie ,w takim wypadku zaprzestaniemy przetwarzania danych , jednakże nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych,
  • przeniesienia danych – maja Państwo prawo zażądać by dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio innemu Administratorowi,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uznają Państwo , że sposób w jaki przetwarzamy Państwa dane jest nieprawidłowy.

 6. Dobrowolność podania danych:
  Dane osobowe podają nam Państwo dobrowolnie. Jeżeli odmówią Państwo ich podania nie spotkają Państwa żadne negatywne konsekwencje.

 7. Odbiorcy Państwa danych:
  Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom prowadzącym obsługę oprogramowania służącego do rejestrowania kontrahentów PRP EKAGRO Mirosław Hanuszewicz. Jednocześnie zapewniamy, iż Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.


W przypadku , gdyby Państwo mieli jakiekolwiek pytania dotyczące przechowywania i przetwarzania przez PRP EKAGRO Mirosław Hanuszewicz Państwa danych osobowych, a w szczególności gdyby zdecydowali się Państwo skorzystać z praw , które Państwu przysługują jako podmiotowi , uprzejmie prosimy i zachęcamy do kontaktu z nami:

Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe
EKAGRO
ul. Pogodna 23, Krępa Słupska,
76-200 Słupsk
tel. +48 /59/ 8472626
fax +48 /59/ 8472677
e-mail: biuro@ekagro.pl

projekt i realizacja internet SEAisea.pl